top of page

Privacy Policy

De Vereniging Wounded Warriors Netherlands met postadres postbus 100, 3940 AC Doorn en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57222371 verklaart het volgende:

Wij verwerken persoonsgegevens van:

A. Leden van de vereniging met het doel deze leden te bereiken, hun bijdragen en contributies te innen en de leden te kunnen (her)kennen. Hiertoe bewaren wij NAW-gegevens en voor zover beschikbaar en noodzakelijk ook de geboortedatum, banknummers, e-mailadressen en telefoonnummers.
De gegevens, met uitzondering van de bankgegevens, worden gedeeld op een, alleen voor leden toegankelijk, gedeelte van de website www.wwnl.nl, tenzij het lid bij inschrijving heeft aangegeven dat bepaalde gegevens niet mogen worden gedeeld.

De gegevens onder ad A. worden door ons actief bewaard totdat het lid aan zijn verplichtingen, zoals vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging, heeft voldaan. Hiermee wordt niet alleen gedoeld op financiële verplichtingen, maar ook het in bezit houden van materialen e.d. van de vereniging. Persoonsgegevens van een uitgetreden lid blijven twee jaar na het uitreden van het lid bewaard. Voor gegevens die vallen onder de fiscale bewaarplicht geldt een langere bewaartermijn van zeven jaar.

B. Foto's, Facebook, Website, en cookies
Wij maken regelmatig beeldopnames (foto's en filmpjes) van onze verenigingsactiviteiten. Die worden onder meer geplaatst op de website en Facebookpagina van de vereniging. Op die beeldopnames kunnen zowel leden van de vereniging als derden te zien zijn. Leden die deelnemen aan verenigingsbijeenkomsten, verenigingsactiviteiten en andere veteranenevenementen, geven door het dragen van verenigingskleding impliciet toestemming voor publicatie van hun beeldopnamen.  Voor derden geldt dat, indien u niet wenst dat uw afbeelding in de opnamen die wij hebben gepubliceerd te zien is, u dat bij onze vereniging schriftelijk dient te melden. Wij zullen die afbeelding dan van internet en uit ons fotoarchief verwijderen. Dat kunnen we uiteraard niet voor opnamen die door derden zijn gemaakt of gedeeld. U zult daarvoor met degene die de opnamen gemaakt en/of op internet geplaatst heeft contact moeten opnemen.

Een deel van de belangstellenden in onze vereniging volgt ons via Facebook. Wij delen uw gegevens niet met Facebook. Wij krijgen wel informatie van Facebook. Met name hoeveel mensen onze pagina lezen en onze video's op Facebook bekijken. Meer willen we ook niet weten.
De vereniging maakt gebruik van een extern programma (WordPress) om de website te bewerken. Dat programma wordt gehost in Denemarken. In het privacystatement van Wordpress staat uitdrukkelijk dat de inhoud van websites niet wordt gemonitord.

C. De website van onze vereniging wordt gehost bij ...........
Voor het monitoren van het verkeer naar onze website wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Met behulp van cookies geplaatst door Google Analytics kunnen we bekijken welke pagina's worden bezocht en waarop wordt geklikt binnen onze website. Deze cookies worden maximaal 14 maanden bewaard. Zie ook http://www.google.com/policies/privacy/. Uw gegevens worden in anonieme vorm met behulp van Google Analytics geanalyseerd. Dat betekent dat uw gegevens niet naar u kunnen worden herleid en ook niet worden gebruikt door derden. Google maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics cookies.

Onze veteranenvereniging plaatst zelf geen cookies op uw telefoon, tablet of computer. De privacy van de gebruiker is hiermee optimaal beschermd. Indien u meent dat wij uw privacy ondanks bovenstaande toelichting hebben geschonden, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 12-9-2018.

We Need Your Support Today!

bottom of page