top of page

Wie zijn we ?

Wounded Warriors Netherlands is een stichting/vereniging ooit opgericht voor en door ex-militairen die drager zijn van het Draaginsigne Gewonden (DIG) of daarvoor in aanmerking kunnen komen. 

Door de jaren heen heeft zij haar focus verbreed en kunnen tegenwoordig alle lichamelijk en of psychisch gewonde (ex-)militairen en (ex-) geüniformeerden lid worden. 

De stichting/vereniging is er op gericht en tracht haar leden als hun gezinnen en/of partners door diverse activiteiten en aansprekende samenkomsten te stimuleren om een negatief levenspatroon stap voor stap om te zetten naar een meer zinvol, gezond en stabiel bestaan. 

 

Ons grote voorbeeld en equivalent van onze DIG-dragers zijn de Amerikaanse militairen en veteranen die de “Purple Heart Medal” worden toegekend, omdat zij onder oorlogsomstandigheden of tijdens vredesoperaties lichamelijk of psychisch letsel hebben opgelopen.

Kernwoorden van onze stichting/vereniging zijn: Menselijk, Positief, Het  “I Can…”principe, Laagdrempelig en Altijd dichtbij! Lees  hierover meer in het WWNL beleidsplan.

Ben je geïnteresseerd en wil je lid, aspirant lid of vriend/donor worden vul het inschrijfformulier in.

 

We believe, when we make a difference you can make a difference.

Onze Missie

Wounded Warriors Netherlands richt zich op missiegerelateerde lichamelijk en/of psychisch gewonde Nederlandse en in Nederland   wonende (ex-)militairen/ (ex) geüniformeerde en hun sociale omgeving. WWNL wil ervoor zorgen dat gewonde militairen, die zich ingezet hebben voor de vrede en veiligheid van anderen, zich begrepen, gesteund en geholpen voelen, zodat zij in staat worden gesteld om naar eigen kennis en kunde ten volste en op een gezonde wijze te participeren in de maatschappij. WWNL doet dit door het bieden van projecten en hulp die aansluiten op de wensen en behoeftes van haar leden. WWNL biedt daarbij dat wat binnen het vermogen van de organisatie ligt en aansluit op haar kernwaarden. Deze kernwaarden luiden als volgt:

  •  Proactief

  • Betrokken en Zorgzaam

  • Respectvol en Loyaal

  • Positief en Motiverend

  • Plezierig en Avontuurlijk

  • Inspirerend en Educatief

  • Sociaal en Maatschappelijk

  • Gezondheid en Welzijn bevorderend

  • Erkennen van de inzet voor vrede en veiligheid zonder het verheerlijken van geweld of heldendom

Our Mission

Onze Visie

Wounded Warriors Netherlands heeft de wens om zich te ontwikkelen tot de meest gezichtbepalende organisatie in Nederland op het gebied van zorg van, voor en door (ex-) militairen en/of (ex-) geüniformeerden. WWNL zet zich daarbij in voor de Nederlandse en/of in Nederland wonende psychisch en/of lichamelijk gewonden (ex-) militairen/(ex-)geüniformeerden en hun sociale omgeving. WWNL zet zich -proactief in in haar hulp aan anderen om actief, gezond en in balans- deel te nemen aan de maatschappij. WWNL zet daarbij de mogelijkheden van ieder individu centraal, zonder daarbij hun beperkingen uit het oog te verliezen.An award of excellence in design and named as creative of the year.

Samenwerking

Wounded Warriors Netherlands is geïnspireerd op de activiteiten van Wounded Warrior Project in de Verenigde Staten. Het positieve van de verschillende projecten en de erkenning en waardering voor de veteranen, is iets wat wij graag naar Nederland halen. Het samenwerken met de verschillende veteranenorganisatie is van zeer groot belang voor Wounded Warriors Netherlands omdat de grote verscheidenheid van organisaties en werkwijzen niet altijd in het voordeel van de (beschadigde) veteraan en zijn / haar directe omgeving werkt. We willen dan ook de ervaring van anderen meenemen in de doelstellingen die wij ons stellen en zoeken daarin eenduidigheid en gemeenschappelijkheid en willen de belangen behartigen van alle veteranen zonder onderscheid in achtergrond en uitzending(sgebied). Wij geloven erin dat, hoe groter en eenduidiger de groep is, hoe beter we de belangen van de doelgroep kunnen behartigen.

Kratosz.jpg
bottom of page